Jak zmienić układ wydruku na poziomy?

Po kliknięciu przycisku "OK, DRUKUJ" pojawi się okienko drukowania i ustawiania preferencji.

print-page1

Kliknij przycisk "Właściwości..."
Pojawi się okieno, gdzie możesz wybrać Orientacje.
Po wybraniu orientacji Poziomej kliknij przycisk "OK" . Okno właściwości zostanie zamknięte.

print-page2

Kliknij przycisk "OK" pierwszego okna drukowania.
Proces drukowania się rozpocznie.
© 2022 Lang LTC. Wszelkie prawa zastrzeżone.